Samenwerkingsproject tussen ‘Duik de Noordzee schoon’ en marien biologen


De Doggerbank is een ondiepe, permanent overspoelde zandbank die de Noordzee splitst in het Noordelijke en Zuidelijke deel. Het strekt zich uit over een lengte van 300 km van West naar Oost en is gelegen in de Engelse, Nederlandse (in de Noordelijkste punt van het Nederlands Continentaal Plat), Duitse en Deense wateren. De Doggersbank is tussen de 18 en 30 meter diep: 2 tot 3 keer ondieper dan het gebied eromheen. De expeditie concentreert zich op het zuidwestelijke (Nederlandse) deel van de Doggersbank.

Aanleiding duikexpeditie

In de pas verschenen serie Natura 2000 wordt de Doggersbank beschreven als een bijzonder gebied in de Noordzee. “De fauna ten Noorden van de Doggersbank verschilt aanmerkelijk met die van de zuidelijke Noordzee”. Gerenommeerde organisaties als Greenpeace, Stichting De Noordzee, Vereniging Kust & Zee en IMARES Wageningen zijn van mening dat de Doggersbank zo snel mogelijk moet worden aangewezen als beschermd natuurgebied. Het staat al op ‘de lijst’ van de EU, maar de daadwerkelijke wet- en regelgeving laat zoals het er nu naar uit ziet nog jaren op zich wachten. Vissers zeggen weinig waarde te hechten aan de Doggersbank als visgrond.

Het team Duik de Noordzee schoon en een groep gerenommeerde marien biologen zijn gemotiveerd om middels de duikexpeditie de Doggersbank zichtbaar te maken en verder onder de aandacht te brengen. Het kan henzelf en betrokken en invloedrijke organisaties helpen om nog meer invloed te kunnen uitoefenen op het met spoed beschermen van dit bijzondere gebied in de Noordzee.

Verschillende Habitats

Er zijn drie verschillende habitats te onderscheiden in het zuidwestelijke deel van de Doggersbank:

  1. In het zuidwesten van de Doggersbank zijn diepere delen te vinden. De soortenrijkdom in de diepere sliprijke delen van de Doggerbank is het grootst.
  2. Door getijdenstromen, golfwerking en sterke stromingen als gevolg van stormen is er intense watermenging waardoor fijn sediment en organisch materiaal wordt weggespoeld. Dankzij de helderheid en ondiepte dringt er veel zonlicht door op de ondiepe bodem. Diverse bijzondereschelpdiersoorten zijn hier te vinden. Ook is de Doggersbank een van de laatste gebieden in de Noordzee waar de stekelrog nog relatief veel voorkomt.
  3. Op de Doggersbank liggen diverse scheepswrakken. Deze vormen een heel bijzondere habitat op de Doggersbank, waar veel hard substraat soorten voorkomen.

In Natura 2000 worden diverse bodemsoorten van de eerste en tweede categorie beschreven, maar geen soorten die leven op of nabij hard substraat. De voornaamste reden is dat monsters vanaf een onderzoeksschip makkelijker te nemen zijn van een zandbodem of uit het veen dan van een stuk hard substraat zoals een wrak. Over het leven op de wrakken op de Doggersbank is weinig bekend. Sinds 1990 (sinds het onderzoek van Bureau Waardenburg) is er overigens helemaal geen onderzoek meer gedaan naar het habitattype op hard substraat in de hele Nederlandse Noordzee.

Doelstellingen

Het expeditieteam wil:

  1. De biodiversiteit van de drie habitattypes van de Doggersbank onderzoeken.
  2. De resultaten van de expeditie onder de aandacht brengen door het zichtbaar te maken aan breed publiek, d.m.v. foto/film opname en het publiceren van artikelen/verslagen.
  3. Organisaties die zich bezig houden met het invoeren van mariene parken in de Noordzee beïnvloeden met onderzoeksresultaten, foto- en filmmateriaal.
  4. Direct een bijdrage leveren aan het leefbaar maken / houden van het toekomstige mariene reservaat door vistuig dat een bedreiging vormt voor het onderwaterleven tijdens de expeditie op te ruimen.

MS Mattanja

Het schip dat voor de expeditie wordt gebruikt is de MS Mattanja: een speciaal voor duikers omgebouwd vissersschip. Lengte: 24 meter en breedte: 6 meter 20. Het expeditieteam vertrekt uit de haven van IJmuiden.

Klaas Boereboom heeft de Mattanja in 2009 gekocht om te gaan gebruiken voor het Noordzeewrakduiken. Na een flinke verbouwing beschikt het schip over alle duik- en verblijftsfaciliteiten. Er is een overnachtingscapaciteit voor 15 personen.

Data

De duikexpeditie is gepland van 19 tot en met 26 juni. Gezien de weersonzekerheid op de Noordzee is het mogelijk dat 8 volle dagen op zee niet mogelijk is. De reis wordt dan ingekort of er wordt uitgeweken naar de Waddeneilanden.

Geplande publicaties naar aanleiding van de expeditie

– Documentaire Expeditie Doggersbank

– Boek Duik de Noordzee schoon

– Artikel National Geographic

– Artikelen blad Duiken

– Artikelen Duikmagazine

– Artikelen Wet Web Magazine

– Artikel Onderwatersport

– Artikel kranten

– Bladen NGO’s

– Bladen / publicaties LNV

– Wetenschappelijke artikelen van de betrokken biologen

– Websites

Geplaatst in Biologie duik, Wrakduiken
Duikschool Onderwater.nu
ankewesterlaken@gmail.com

We geven les door het hele land. Van Leeuwarden tot aan Maastricht. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Onze opleidingen
<span>%d</span> bloggers liken dit: