Reuze meerval spoelt aan


Wandelaars spotten een gestrande meerval van 1,95 meter lengte aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen bij Goerree-Overflakkee. Op donderdag 30 december is rond 13.00 uur werd tijdens een excursie van de Natuurwerkgroep Liempde een gestrande meerval van maar liefst 1,95 meter lengte gespot. Het dier bevond zich in een drooggevallen geul bij De Kwade Hoek, aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen, op het Zuid-Hollandse Goerree-Overflakkee. De meerval is de grootste Nederlandse zoetwatervis. De soort is beschermd volgends de Flora- en faunawet en opgenomen in de Conventie van Bern.

Normaal gesproken worden meervallen (Silurus glanis) niet aangetroffen aan de zeezijde van het Haringvliet omdat het water daar te zout is. Het aangetroffen exemplaar is hier zeer waarschijnlijk terecht gekomen tijdens het spuien van zoetwater vanuit het Haringvliet naar de Noordzee.

De Haringvlietsluizen voeren zo’n dertig procent van het rivierwater uit Nederland af naar de Noordzee. Hiervoor worden de sluizen tweemaal per dag, tijdens eb, geopend. Zoetwatervissen, zoals de aangetroffen meerval, kunnen hierdoor verrast worden en in zee belanden. De meerval moet diezelfde ochtend, toen het water zijn laagste stand bereikte, in de geul gestrand zijn. In eerste instantie leek de meerval dood te zijn, na besprenkeling met water begonnen de kieuwen echter te bewegen. Later op de dag is het dier door andere voorbijgangers met behulp van een groot net teruggebracht naar het water, en weggezwommen. Achteraf gezien was het beter geweest om de meerval aan de rivierzijde van het Haringvliet terug te zetten. In zout water heeft deze zoetwatervis weinig kans om te overleven.

De (Europese) meerval wordt de laatste jaren steeds vaker in de Nederlandse rivieren aangetroffen, maar individuen zo groot als dit exemplaar zijn zeer zeldzaam. Zo werd op 23 mei 2007 in de Maas bij Linne een meerval van twee meter lengte en een gewicht van 65 kilogram gevangen. Dieren van dit formaat moeten de respectabele leeftijd van 20 tot 30 jaar bereikt hebben.

De gestrande meerval illustreert de problematiek van het thans afgesloten Haringvliet. De Haringvlietdam beperkt enerzijds de migratiemogelijkheden voor trekvissoorten als zalm en paling die vanuit zee het zoete water op willen trekken om zich voort te planten of op te groeien. Deze vissen richten zich op zoetwaterstromen en worden door de aanwezigheid van de Haringvlietdam en het onnatuurlijke spuiregime in hun optrek belemmerd. Hiernaast zorgt de dam voor een harde scheiding van zoet en zout water waardoor zoetwatervissen die zich in de buurt van de spuikokers begeven het risico lopen in zout water terecht te komen. Eenmaal uitgespuid aan zeezijde zijn de overlevingskansen en kansen om terug te zwemmen naar het zoete water gering.

De nieuwe regering heeft het voorgenomen besluit om de sluizen op een kier te zetten (het zogenaamde “kierbesluit”) teruggedraaid, dit tot protest van diverse natuurorganisaties. Ook uit Europa zijn er bezwaren, er zijn immers internationale afspraken gemaakt en investeringen gedaan om de vismigratiemogelijkheden in de Rijn en Maas te vergroten en zo populaties van soorten als zalm en paling weer overlevingsmogelijkheden te geven. Het kieren van de Haringvlietdam, een van de belangrijkste ingangen van deze riviersystemen, is van groot belang voor het slagen van deze gezamenlijke inspanning.

foto’s: Jeanne Soetens (openingsfoto) en Annemarie van Diepenbeek (overige)

(bron: duikeninbeeld.tv)

Geplaatst in Biologie duik
One comment on “Reuze meerval spoelt aan
  1. -JC- schreef:

    Onze regering neemt tegenstrijdige besluiten, aan de ene kant (Binnendijks) moeten alle natuurlijk oevers en dergelijke weer terug (zoals op Texel), polders gedeeltelijk weer onderwater (Wieringerrandmeren en nog enkele andere gebieden) En aan de andere kant sluiten ze Nederland af van de natuurlijke stromingen.

    Polder en grondwater beheersing heeft de boventoon, maar er wordt niet echt breed gekeken naar de toekomst van ons ecologisch klimaat in de breedste zin van het woord.. Ze gooien de term ecologisch wel in beleidsstukken, om de kudde tevreden te houden, maar hij is vaak misplaatst/beperkt toepasbaar.

Reacties zijn gesloten.

Duikschool Onderwater.nu
ankewesterlaken@gmail.com

We geven les door het hele land. Van Leeuwarden tot aan Maastricht. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Onze opleidingen
<span>%d</span> bloggers liken dit: