DAN Training: BLS, Oxygen & AED provider

BANNERS-BLS-AED-Oxygen

DAN cursussen leren je de eerste stappen van de eerstehulp aan een gewonde duiker en de interactie met medische professionals. Deze cursussen helpen een beter begrip te ontwikkelen en hoe je moet reageren op een (duik)ongeval binnen de grenzen van jouw kennis en kunde.

Onze DAN opleidingen

Wij verzorgen een aantal van de DAN opleidingen voor zowel duikers als niet-duikers. na het volgen van deze opleidingen ontvang je een brevet dat 2 jaar geldig is.

Wij bieden de volgende DAN opleidingen:

  • DAN BLS provider (Basic Life Support inclusief reanimatietraining)
  • DAN Oxygen provider
  • DAN AED provider
  • DAN BLS-D provider

Basic Life Support (DAN-BLS provider)

DAN BLS - basic life support

De Basic Life Support cursus is een opleiding bedoeld om mensen BLS technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten. Het omvat zaken als alarmering bij de hulpdiensten, stabiele zijligging en reanimatie.

Deze opleiding is geschikt voor de duiker en de niet-duiker

DAN-BLS-D provider

In deze opleiding wordt Basic Life Support (BLS) gecombineerd met de AED opleiding

Oxygen First Aid (DAN Oxygen provider)

DAN O2 - oxygen providerDe DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus biedt basistraining bedoeld om duikers en geïnteresseerde niet-duikers (zoals bijvoorbeeld een kapitein van een charterboot) te leren duikverwondingen te herkennen en eerste hulp met zuurstof toe te dienen.

Automated External Defibrillation (DAN AED provider)

DAN AED Wil je leren om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van een AED?  Dan is deze DAN opleiding zeer geschikt. Je leert hoe je de AED gebruikt en

Deze opleiding is geschikt voor de duiker en de niet-duiker.

Over DAN

DAN_Europe-liggendDAN, ofwel Divers Alert Network  is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers.

Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:

  • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid
  • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
  • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek
  • De DAN Europe visie om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

DAN Europe heeft bijna 100,000 leden!

Meer informatie of aanmelden?

ga dan naar:

button-vragen  button-planning  button-aanmelden

Duikschool Onderwater.nu
ankewesterlaken@gmail.com

We geven les door het hele land. Van Leeuwarden tot aan Maastricht. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Onze opleidingen