Kwaliteit: NOB, CMAS & DAN Europe

Wereldwijd zijn er vele verschillende duikorganisatie die zich bezig houden met het opleiden, begeleiden en assisteren van duikers. Vaak wordt gezegd: ’Dat de ene organisatie beter is dan de andere’. Onzin!!! Natuurlijk zijn er verschillen tussen de verschillende organisaties, maar er zijn ook sterke overeenkomsten.

Wij van Duikschool Onderwater.nu worden erkend door de NOB en schrijven brevetten uit waarmee je wereldwijd kunt duiken, dankzij een CMAS erkenning. Daarnaast verzorgen we opleidingen in het kader van reanimatie, zuurstof toedienen en het hanteren van een AED. Dit alles binnen het DAN Europe concept.

Logo-NOB-CMASNOB erkende duikschool

Duikschool Onderwater.nu is een NOB erkende duikschool. Dat betekent voor ons dat we ons conformeren aan de richtlijnen van de NOB, de Nederlandse Onderwatersport Bond. We verzorgen duikopleidingen en specialisaties, waarbij we uitgaan van de volgende principes:

 • We duiken in Nederlands water, waarvan het zicht en de duikomstandigheden beperkt zijn.
 • Een door ons opgeleide duiker kan zich goed redden in dit Nederlands water en weet hoe de veiligheid in acht genomen moet worden
 • Er wordt altijd gedoken met een buddy
 • We verzorgen sportduikopleidingen, waarbij je leert door te doen, niet door een boek of een video uit het hoofd te leren
 • We streven naar kwaliteit, namelijk goed opgeleide duikers, met een goed besef van veiligheid, plezier, duikvaardigheid en onderwater communicatie
 • Je ontvangt na het succesvol afronden een NOB duikbrevet
 • NOB brevetten worden internationaal erkent door CMAS, waardoor je wereldwijd kunt duiken

Onder de vlag van de NOB verzorgen we een verscheidenheid aan opleidingen. Voor meer informatie ga naar:

Meer informatie over de NOB:

DAN_EuropeDAN opleidingen

DAN Europe (Divers Alert Network Europe) is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers.

 • Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:
 • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid
 • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
 • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek

De DAN Europe visie om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

In het kader van DAN Trainingen verzorgen we BLS , Oxygen en AED provider opleidingen. Voor meer informatie ga naar:

Kwaliteit duikinstructeurs

Binnen ons instructeursteam streven we naar kwaliteit door:

 • Doorlopend opleidingen te volgen en up-to-date te blijven van de ontwikkelingen in de duiksport
 • Een grote verscheidenheid aan opleidingen te verzorgen, van startend duiker tot en met Instructeur Trainer, van onderwater oriëntatie tot decompressie duiken
 • Individuele begeleiding van onze cursisten
 • Het aantal te geven lessen  te laten bepalen door de kennis en vaardigheden die is opgedaan, Is er aanvullende begeleiding nodig, dan is dit geen enkel probleem
 • Door te verwijzen naar andere duikorganisaties, als die u beter van dienst kunnen zijn
 • Samenwerking te zoeken met andere organisaties, zoals lokale duikscholen

Meer weten over onze instructeurs? Ga dan naar:

Meer informatie of aanmelden?

ga dan naar:

button-vragen  button-planning  button-aanmelden

Duikschool Onderwater.nu
ankewesterlaken@gmail.com

We geven les door het hele land. Van Leeuwarden tot aan Maastricht. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Onze opleidingen